home security banner

Šta je ALARM MONITORING?

Daljinski nadzor (monitoring) je vid obezbeđenja koji funkcioniše tako što se ugrađeni alarmni sistemi na objektu Korisnika povezuju sa našim Monitoring centrom u kome iskusni operateri preko posebnog, specijalizovanog softvera neprekidno prate rad povezanih alarmnih sistema.

Ukoliko dođe do alarmne situacije monitoring centar usmerava interventni tim mobilnog obezbeđenja na ugroženi objekat, istovremeno obaveštavajući Korisnika, policiju i ako je potrebno, hitnu pomoć ili vatrogasnu službu.

Alarm Monitoring nije samo usluga obezbeđenja – to je sistem koji Vam pruža višestruke koristi: svaki korisnik ima svoju korisničku šifru kojom naoružava (prilikom napuštanja objekta) i razoružava alarm (prilikom ulaska) što Vam daje uvid u pristup Vašem domu (idealno ako imate bebisitere i/ili čistačice – znaćete u koje vreme su došli i u koje vreme su otišli); ukoliko imate osobe kojima je potreban nadzor i medicinska pomoć, možete lako nadograditi sistem sa bežičnim daljinskim upravljačerm koji ima PANIC taster (za slučaj upada na objekat dok je neko od ukućana prisutan) i MEDICAL PANIC (posebna dojava koja Monitoring Centru signalizira da je nekome od ukućana potrebna medicinska pomoć – što skraćuje vreme intervencije jer će u tom slučaju biti odmah pozvana Hitna Pomoć).

Što se tiče zaštite privatnosti i poverljivosti - nemate razloga za brigu, jer alarm monitoring izveštaje može dobiti isključivo korisnik koji je ovlašćeno lice.

Ukoliko Vas sada zanima koliko bi Vas koštalo obezbeđenje Vašeg doma, možete to izračunati online preko našeg Alarm Kalkulatora.