Kalkulator NEĆE raditi ako ste u Vašem pretraživaču isključili Javascript!

HOME SECURITY KALKULATOR

1. Koliko vaš stambeni objekt ima prostorija kojima se može pristupiti spolja, računajući i ulazna vrata? (U zavisnosti od izabranog broja zona detekcije, vaš alarmni sistem ima date elemente)
Dve prostorije   (Osnovni sistemOsnovni sistem podrazumeva set alarmne centrale sa tastaturom; unutrašnjom sirenom; 2 detektora pokreta; požarnim detektorom; potrebnim instalacijama, montažom i programiranjem.)
Tri prostorije     (Osnovni sistemOsnovni sistem podrazumeva set alarmne centrale sa tastaturom; unutrašnjom sirenom; 2 detektora pokreta; požarnim detektorom; potrebnim instalacijama, montažom i programiranjem. + 1 dodatni detektor pokreta sa pripadajućom kablažom)
Četiri prostorije (Osnovni sistemOsnovni sistem podrazumeva set alarmne centrale sa tastaturom; unutrašnjom sirenom; 2 detektora pokreta; požarnim detektorom; potrebnim instalacijama, montažom i programiranjem. + 2 dodatna detektora pokreta sa pripadajućom kablažom)
Pet prostorija    (Osnovni sistemOsnovni sistem podrazumeva set alarmne centrale sa tastaturom; unutrašnjom sirenom; 2 detektora pokreta; požarnim detektorom; potrebnim instalacijama, montažom i programiranjem. + 3 dodatna detektora pokreta sa pripadajućom kablažom)


2. Da li želite klasičnu (žičnu) ili bežičnu varijantu?
Žični sistemOdređeni delovi instalacije (kablovi koji vode od centrale do senzora) će možda biti vidljivi.
Bežični sistemIdealno rešenje koje se savršeno uklapa u enterijer.
Već posedujem alarmni sistemKakav sistem imam? Da li je ispravan?


3. Odabrati Ugovorni period monitoringa:
*Sklapanjem Ugovora na period od 24 meseca dobijate popust od 10%, a na period od 36 meseci dobijate popust od 20%, za oba ponuđena paketa.
12 meseci
24 meseca
36 meseci


4. Izaberite željeni paket usluga alarm monitoringa:
Home SecurityPodrazumeva osnovne monitoring usluge putem klasičnih telefonskih linija ili putem GPRS/GSM komunikatora; obuhvata: 24h daljinski nadzor nad objektom; U slučaju alarmne situacije poziv se upućuje kontaktima predviđenim za hitne slučajeve (KLIJENTU, POLICIJI, VATROGASNOJ SLUŽBI, HITNOJ POMOĆI) - u zavisnosti od prirode alarmne situacije. Uključuje primenu Duress code (tiha dojava za šifre pod prinudom) i PANIC tastera, kao i mogućnost KLIJENTU da se putem telefona informiše o naoružavanju i razoružavanju sistema.
Home Security PlatinumUključuje prethodni monitoring paket plus OSIGURANJE objekta, kao i dostavljanje izveštaja elektronskim putem o radu alarmnog sistema u zadatom periodu. Osiguranje pokriva štetu u visini do 5 miliona dinara za slučaj požara i nekih drugih opasnosti, do 250 hiljada dinara za opasnosti provalne krađe i razbojništva za stvari domaćinstva i do 250 hiljada dinara za izlivanje vode. Napomena: obavezan uslov osiguranja je funkcionalna ispravnost alarmnog sistema i urednost u korišćenju (naoružavanje/razoružavanje).
U slučaju incidentne situacije na objektu, oba HOME paketa podrazumevaju profesionalnu intervenciju timova Mobilnog obezbeđenja SAMO UZ PRETHODNO ODOBRENJE klijenta ili ovlašćene kontakt osobe. Ukoliko u slučaju alarma na pozive iz Monitoring Centra korisnik ne odgovara, intervencija se smatra prećutno zatraženom i biće realizovana.

Ukupna cena Vašeg alarmnog sistema sa PDVom je:
*cena je u dinarskoj protivvrednosti